Solutions

SOLUTIONS FOR EXERCISE 12

Translate following sentences with different tenses into Turkish:

1) What are you going to day tomorrow? = Yarın ne yapacaksın? 

2) In August I thought every day of you, but from today on I think of you every hour. = Ağustos’da her gün seni düşündüm, ama bugünden itibaren her saat seni düşünüyorum. 

3) Tomorrow is Friday and yesterday was Wednesday. = Yarın Cuma’dır ve dün Çarşamba’ydı. 

4) In 2 month I will spend my holidays in Turkey. = İki ay sonra tatili Türkiye’de geçireceğim. 

5) Every week does have 7 days. = Her haftanın yedi günü var. 

6) 4 years ago I quit (left, let go) smoking. = Dört yıl önce sigara içmeği bıraktım. 

7) I came 8 days ago and before tomorrow I won’t work. = Sekiz gün önce vardım ve yarından evvel calısmayacağım. 

8) Yesterday was a beautiful day because I went home before 12 o’clock. = Dün güzel bir gündü çünkü saat 12’den evvel eve gittim. 

9) Since 1996 I didn’t go to this restaurant. = 1996’den beri bu restorana gitmedim.