Lösungen

LÖSUNGEN ZU ÜBUNG 06

Aufgabe 1: 
Konjugiere folgende Dir bekannten Verben im iyor- und ir-Präsens mit der entsprechenden Verneinung: 
görmek 
görüyorum – görmüyorum – görürüm – görmem 
görüyorsun – görmüyorsun – görürsün – görmezsin 
görüyor – görmüyor – görür – görmez 
görüyoruz – görmüyoruz – görürüz – görmeyiz 
görüyorsunuz – görmüyorsunuz – görürsünüz – görmezsiniz 
görüyorlar – görmüyorlar – görürler – görmezler 

anlatmak 
anlatıyorum – anlatmıyorum – anlatırım – anlatmam 
anlatıyorsun – anlatmıyorsun – anlatırsın – anlatmazsın 
anlatıyor – anlatmıyor – anlatır – anlatmaz 
anlatıyoruz – anlatmıyoruz – anlatırız – anlatmayız 
anlatıyorsunuz – anlatmıyorsunuz – anlatırsınız – anlatmazsınız 
anlatıyorlar – anlatmıyorlar – anlatırlar – anlatmazlar

açmak 
açıyorum – açmıyorum – açarım – açmam 
açıyorsun – açmıyorsun – açarsın – açmazsın 
açıyor – açmıyor – açar – açmaz 
açıyoruz – açmıyoruz – açarız – açmayız 
açıyorsunuz – açmıyorsunuz – açarsınız – açmazsınız 
açıyorlar – açmıyorlar – açarlar – açmazlar 

Aufgabe 2: 
Folgende Verben sind Dir noch unbekannt. Dennoch bist Du in der Lage, diese im iyor- und ir-Präsens zu konjugieren. Bilde auch die entsprechende Verneinung: 
yazmak (schreiben) 
yazıyorum – yazmıyorum – yazarım – yazmam 
yazıyorsun – yazmıyorsun – yazarsın – yazmazsın 
yazıyor – yazmıyor – yazar – yazmaz 
yazıyoruz – yazmıyoruz – yazarız – yazmayız 
yazıyorsunuz – yazmıyorsunuz – yazarsınız – yazmazsınız 
yazıyorlar – yazmıyorlar – yazarlar – yazmazlar 

büyütmek (vergrößern, übertreiben) 
büyütüyorum – büyütmüyorum – büyütürüm – büyütmem 
büyütüyorsun – büyütmüyorsun – büyütürsün – büyütmezsin 
büyütüyor – büyütmüyor – büyütür – büyütmez 
büyütüyoruz – büyütmüyoruz – büyütürüz – büyütmeyiz 
büyütüyorsunuz – büyütmüyorsunuz – büyütürsünüz – büyütmezsiniz 
büyütüyorlar – büyütmüyorlar – büyütürler – büyütmezler

doldurmak (ausfüllen) 
dolduruyorum – doldurmuyorum – doldururum – doldurmam 
dolduruyorsun – doldurmuyorsun – doldurursun – doldurmazsın 
dolduruyor – doldurmuyor – doldurur – doldurmaz 
dolduruyoruz – doldurmuyoruz – doldururuz – doldurmayız 
dolduruyorsunuz – doldurmuyorsunuz – doldurursunuz – doldurmazsınız 
dolduruyorlar – doldurmuyorlar – doldururlar – doldurmazlar